SDU

17 tekstów – auto­rem jest SDU.

Nie wiem co ro­bić - jest ty­le spraw które ułożyły się nie po mo­jej myśli..

i to jest właśnie życie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 września 2010, 12:37

... niektórzy na­dal, tyl­ko śpią, drwią i jedzą...
chcą się wyróżnić, tyl­ko czy da się niewiedzą ? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 września 2010, 21:34

Są pew­ne myśli, pew­ne spra­wy - wyrazy,
ale nie wszys­tkim, ze wszys­tkim jest do twarzy.
Zrób coś sto ra­zy, po­tem powtórz sto pierwszy,
niech nikt się nie spie­szy, po­ciągiem do swych wierszy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 września 2010, 17:12

Nieok­reślo­ny wyż piękna - krop­le ro­sy na trawie,
pew­nych spraw nie okiełznam, żad­nym słowem - choć bawię.
I te fa­le za Tobą, tak nap­rawdę zbyt słabe,
by zagłuszyć wspom­nienia - w nas, ludziach, więc AVE !

Zos­ta­wiam garść grzechu, w cze­luści pośpiechu,
wpat­rzo­ny w twe li­co, gdzie nie brak uśmiechu.
Kil­ka płyn­nych od­dechów, i li­nijek na czysto,
raz są łzy, raz za­ba - ale na dziś to wszystko. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 września 2010, 10:29

Tak się wa­bisz - jak prowadzisz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 września 2010, 06:57

Przeszłość kar­mi teraźniejszość. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 sierpnia 2010, 10:54

Kiedy umarł mój Oj­ciec, zacząłem po­ważnie oba­wiać się śmierci. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 21 sierpnia 2010, 04:43

Nie mów, że wszys­tko zos­tało już powiedziane,
jeśli to, co zos­tało usłysza­ne - nie pochodzi ode mnie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 sierpnia 2010, 16:29

Nudzi mi się już, to sza­re ziem­skie życie,
wciąż tyl­ko pra­ca - dom - sen i gorzka ka­wa o świcie... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 19 sierpnia 2010, 16:59

W głębi siebie widzę tyl­ko to co czuje,
... co czu­je ? Nie chciałbyś wiedzieć... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 sierpnia 2010, 07:31
SDU

Nieodłączny element życia.

Zeszyty
  • 1 – 1 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność